Zorgeloos Groen biedt een kleurrijk alternatief voor het openbaar groen. Bewoners kunnen genieten van uitbundig bloeiende en kleurige beplantingen die zeer gezond en sterk zijn en tegen een stootje kunnen.

Met Zorgeloos Groen® nemen we de opdrachtgever alle zorg uit handen, tegen een vooraf bepaalde, aantrekkelijke prijs. Het toepassen van dit beplantingsconcept kan een besparing betekenen in de onderhoudskosten: Bloeiende borders met vaste planten, heesters en rozen die in onderhoud goedkoper zijn dan gras! De investering van de omvorming kan in ongeveer 5-10 jaar terugverdiend worden.

Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, zal de leefomgeving aantrekkelijker worden. Van anoniem groen naar vrolijke en bloemrijke beplantingen. Dat maakt dat bewoners de buitenruimte meer als hun tuin ervaren. Dat vertaalt zich in minder zwerfvuil, minder hondenpoep, want wat je mooi vindt en wat je ervaart als 'van jezelf' daar ben je zuinig op. Dat dit inderdaad zo werkt hebben meerdere gerealiseerde projecten al bewezen.
Nog een stap verder gaat het wanneer bewoners bij de planvorming betrokken worden zodat hun specifieke wensen en ideeën verwerkt kunnen worden. Dat vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun buitenruimte nog meer.

Wilt u meer informatie over het concept Zorgeloos Groen®? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor meer informatie over onze bijdrage aan de Sortimentstuin en over ons bedrijf.