logo-kringboskoop

Kring Boskoop (secretariaat)
Dorpsstraat 20
2391 BG Hazerswoude-Dorp

 

Website

Wij zijn sponsor van de Sortimentstuin.

Kring Boskoop is de regionale belangenbehartiger van de boomteelt in de Greenport Boskoop.