nog niet ingevuld.

Ruimte beschikbaar gesteld door Vakbeurs Plantarium.

Ingebracht door Rijnbeek

Soort: 'Charlotte'