nog niet ingevuld.

Ruimte beschikbaar gesteld door Vakbeurs Plantarium.

Ingebracht door AB-Cultivars.

Breeder Spitsbergen-Willemsen.

Soort: 'Sea Heart'