Maandag 16 mei jl, op Tweede Pinksterdag, vond de Boskoopse Plantendag en Kunstmarkt plaats. De Sortimentstuin, als een van de twee locaties van het evenement, stond er weer prachtig bij en was er helemaal klaar voor om de bezoekers te ontvangen.


De dag begon al feestelijk, met de officiële opening, op de tuin, van het evenement door wethouder Van Velzen. Daarna stroomde de tuin vrij snel vol met bezoekers uit Boskoop en omstreken. Dit jaar reed er tussen PlantenTuin Esveld, de andere locatie, en de Sortimentstuin een pendelbus, waardoor het publiek gemakkelijk het gehele planten- en kunstaanbod kon bekijken en ervaren.


Door de hele tuin stonden kramen met planten en kunst, er werden demonstraties gegeven en bezoekers konden advies inwinnen van tuinexperts. Gedurende de dag was er live-muziek op het RABO-plein. Daar was ook een terras ingericht waar wat gegeten en gedronken kon worden. Vooral toen ’s middags de zon goed doorbrak was het op dit plein een gezellige drukte.


We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarop ca. 2.000 mensen de tuin bezocht hebben. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar! Uit de eerste reacties van de deelnemers kunnen we opmaken dat het voor hen ook een succesvolle en gezellige dag is geweest. Voor herhaling vatbaar!

Foto's: Rien de Wit