Het project ‘The Place to Bee’is dit jaar gestart door de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’, samen met adviesbureau Delphy en Boot & Dart Boomkwekerijen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Economic Development Board Alphen aan den Rijn en het bedrijfsleven. De ambitie is om de Greenport Boskoop te promoten als het meest bij-vriendelijke gebied van Nederland. Er worden veel bij-vriendelijke bomen, heesters en vaste planten geteeld die nuttig zijn voor de bijen.

Bijvriendelijk
Bijen hebben vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar voldoende voedsel nodig. Juist boomkwekerij producten zoals heesters, bomen en vaste planten zorgen hiervoor. Om dit beter onder de aandacht te brengen, is in de Sortimentstuin ‘Harry van de Laar’ aan het Rijneveld 153a in Boskoop een nieuw bijvriendelijk sortiment planten aangelegd door Boot & Dart Boomkwekerijen. Verder zijn een insectenhotel en informatieborden geplaatst. De tuin moet zo uitgroeien tot inspiratiebron en educatiepunt op het gebied van bij-vriendelijke planten voor gemeenten, hoveniers en consumenten.

Bron: Gouwe Koerier 13 september 2017
Laatste 2 foto's: recent is een vak Diervilla ‘HONEYBEE’ ingeplant. Dit heestertje wordt intensief door bijen bezocht.