De boomkwekerij

Sortimentstuin Harry van de Laar blijft langdurig behouden voor het vak. Daarvoor hebben eigenaar Proba, Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en NBvB-kring Boskoop vorige week vrijdag een intentieverklaring ondertekend.

Jan de Vries, directeur van Boot & Co, heeft de partijen bij elkaar gebracht. Hij laat weten dat de intentieverklaring inhoudt dat Proba, de KVBC en Kring Boskoop met elkaar ervoor gaan, om de verzelfstandiging en het behoud van de sortimentstuin tot een succes te maken. "De KVBC gaat hierin een voortrekkersrol vervullen, omdat die vereniging de partij is voor het sortiment in de boomkwekerij. De KVBC zal de plannen voor de tuin verder uitwerken en onderzoeken in welke juridische vorm de tuin het best kan worden voortgezet."