Boom in Business

De sortimentstuin Harry van de Laar in Boskoop krijgt een geheel nieuwe invulling. De tuin aan het Rijneveld moet het nieuwe platform en etalage worden voor de boomkwekerijsector. Nieuw bij de invulling van de tuin is de samenwerking met het bedrijfsleven. In de nieuwe opzet wordt het bedrijfsleven de mogelijkheid geboden om een deel van de tuin te huren en hierin hun eigen sortiment te planten. Daarnaast wordt een gedeelte ingericht voor de presentaties van nieuwigheden. De planten in dit gedeelte worden verschillende keren per jaar vernieuwd. Met de nieuwe aanpak verwacht de Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar in te spelen op de huidige ontwikkelingen binnen de sector. Tot nu toe hebben zich vijftien boomkwekerijbedrijven en tien inzenders van nieuwigheden voor de tuin aangemeld. De keuringen van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen zullen ook voor een gedeelte op de sortimentstuin gaan plaatsvinden. Begin deze zomer vindt de opening van de vernieuwde sortimentstuin plaats. Er zijn nog mogelijkheden om als bedrijf een deel van de sortimentstuin te huren.