In het verleden was in Boskoop aan het Rijneveld het Proefstation voor de boomkwekerij gevestigd op een locatie van 10 ha. Onderdeel van het Proefstation was de Sortimentstuin “Harry van de Laar” (SHv/dL), groot circa 1,5 ha.
Na het verplaatsen van het Proefstation naar Lisse is het geheel in eigendom overgegaan naar Proba in Boskoop. Deze heeft de naam gewijzigd in Proeftuin van Holland. SHv/dL is een onderdeel van de Proeftuin van Holland.

Op initiatief van de Kon. Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en Kring Boskoop is besloten om te trachten de sortimentstuin “Harry van de Laar “ (SHv/dL) voor het vak te behouden. Uit beide verenigingen is een Kerngroep gevormd, die zich heeft bezig gehouden met niet alleen het behoud van de tuin, maar ook met de nieuwe inrichting daarvan.
Er is door KVBC, Kring Boskoop en Proba een intentieverklaring ondertekend, waarin de financiën zijn geregeld om de eerste haalbaarheidsonderzoeken te kunnen verrichten.

Op 28 februari 2011 is de stichting Sortimentstuin “Harry van de Laar” opgericht. Het is een non-profit organisatie. In 2012 is middels een erfpachtovereenkomst de grond van de toenmalige Sortimentstuin door Proba voor 30 jaar, om niet, overgedragen aan de stichting.

Harry van de Laar

De sortimentstuin is in 2003 vernoemd naar de bekende sortimentsdeskundige Harry van de Laar (1929-1999) die een zeer verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteitsverbetering, kennisverspreiding en naamgeving van het sortiment boomkwekerijgewassen en vaste planten in Nederland en ver daarbuiten. Hij ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tot sortimentspecialist met een nationale en internationale bekendheid.