Op 28 februari 2011 is op initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en van Kring Boskoop de sortimentstuin ondergebracht in een stichting.
Doel van deze stichting Sortimentstuin “Harry van de Laar” is om samen met het bedrijfsleven de tuin opnieuw in te richten en te behouden voor de toekomst.
De tuin is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten voor nationale en internationale bezoekers.

De doelstelling van de stichting is: innovatie, informatie en educatie.

Het bestuur bestaat uit:
Th.J. Nieuwesteeg - voorzitter
S.P. Groenleer - secretaris
J.G. Maas – penningmeester
H. van der Smit - lid
H. Korver – lid tuin coördinator
A. Rijkaart - lid
L. de Vos – lid

Ondersteuning:
Yolanda Boekhoudt - Tuin- en landschapsarchitect
T. Aker – adviseur

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52314278